Ringerike-Drammen Districts Lag
Home PageAbout UsGenealogyStevnerEmigrant LogMembershipNorse Homelands7-Lag Stevne
DrammenHoleHurumLierModum Nedre EikerØvre EikerRingerike Røyken 
Drammen Hole HurumLier Modum Nedre EikerØvre EikerRingerikeRøyken 

Genealogy Library

R-DD Lag has an extensive collection of books and maps that are always available in the 7-Lag Stevne genealogy room. Contact the genealogists for information at any time during the year.

Select a subject:Norwegian-AmericansNorwayBuskerud CountyFamily HistoriesChurch HistoriesMaps
DrammenEiker  HoleHønefossHurumLierModumRingerikeSkogerRøyken

Norwegian/American

Heg, Colonel Hans Christian and Blegen, Theodor C., The Civil War Letters of Colonel Hans Christian Heg, NAHA, Northfield, MN, 1936; reprinted 2003.

Bye, Erik. Blow, Silver Wind. A Story of Norwegian Immigration in America.  Norwegian American Cultural Institute. Minneapolis, MN. 1980. 119 pg.

Gjertsen, Oystein & Kastelle, Russel.  Carl Braaten’s Immigration Journal.  Russel E. Kastelle. Breckenridge, MN.  21 pg.

Norwegian American Museum. Norrona Sketchbook: Drawings and Poems on Subjects from the Norse Mythology.  Decorah, IA.  1974.

Swenson, Alf. Alf Swenson Remembers: A Letter to my Grandchildren.  Delafield Township, Jackson County.

Gourley, Deb Nelson; Astri, My Astri - Norwegian Heritage Stories, Anundsen Publishing Co., Decorah, IA

Ronning, N. N., Syttende Mai Festskrift. K. C. Holter Publishing Co., St. Paul-Mpls., MN.  1914

UND.  Guide to Norwegian Bygdedoker.  2005.  Grand Forks, ND.  (Bibliography, map, church file)

 Scavenius, H. og Berulfsen, B.  McKay’s Modern Norwegian-English Dictionary.  David McKay Co., Inc.  New York.  1945.

 Norwegian Statehood Pioneer project.  Celebrating Our Norwegian Minnesota Heritage.  February, 2009.  Anne Sladky, Editor

 Wiff, P.M., Is There Any Lutefisk and Lefse Left?, A History of Martell Township: 1840 - 1994, Helmer Printing, Inc., Beldenville, WI, 1994

 Haugen, Einar; Norwegian English Dictionary 1974

Top

 

Norway

Finne-gronn, S. H., Gram, Harald, Norsk SlektshistoriskTidsskrift utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening, Hefte 1, Oslo 1949.  Bind XII

Holand, Hjalmar Rued. History of the Norwegian-American Settlements.  New translation 2006.  Astri my Astri.  Dubuque, IA.      (red book)

Holand, Hjalmar Rued, A.M.; De Norfte Settlementers Hiftorie 1908

Gjerdi, Andreas;  En Biografisk Skissebok,  AS Industritrykkeriet, Oslo  1977

Gjerdi, Andreas, Ringeriks Litteraturen En Bibliografi, AS Industritrykkeriet, Oslo, 1973.

Fortidsvern.  V. 15. No. 1.  1989.

Foss, Einar.  Gamle Ringerikinger og Andre i aetten var samlet og utgitt av Einar Foss.  1946.  98 pg.

Foss, H. A.  The Cotter’s Son.  1884    1962 Translation by Joel G. Winkjer

Hodne, Onulf.  Jorgen Moe: Folke minnesamler. Dikter-prest. Universetet forlaget5. Oslo. 1982. 162 pg.

Normanns Kunstforlag. Norge i Lommeformat.  Gjettum.  cal 1989.

Normanns Kunstforlag. Stavkirker.  Gjettum.  cal 1989.  33 pg.

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening

Top

 

Buskerud Fylke

Vestfold Slektshistorielag and Buskerud Slektshistorielag. Gjallarhorn.

           Argang 10      Nr. 18

            Argang 11       Nr. 21

            Argang 12       Nr. 22

Buskerud Museumskrets. Museer i Buskerud. Buskerud fylkeskommune. Trykk: AS Staerkebye, Mjondalen.  Drammen. 1986

Home Force Museum.  Hjemmestyrke-Museet D. 142.  

Langs Lagen. Lokal Historisk Lesebok, Kvaernum Forlag. Kongsberg. V. 6. Nr. 1-4.  1984

Norske gardsbruk.  Kroderen: S. K. Granum.  v. ill.; 32 cm. 1990

            Contents-Note:

                        II.  Buskerud fylke. Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Royken, Ovre Eiker.

R-DD Brev Index:

            1986 - 1995. 

            1996 - 2002

            2003 - 2007

            2008 - 2009

R-DD Lag - 1900 Census

Vestlandslag.  2009 Stevne

Telephone Directories:

            Ringerike Kommune 1998

            Hurum 1999-2000

Tyrifjord Turisthotell (Brochure), AS Vikersund, Norway

Top

 

Skoger

712 1900 Folketelling Skoger                        Produsert: 03-Sep-1997

Top

 

 

Drammen

602 1900 Folketelling Drammen - 3 Binds   Produsert: 15-Dec-1997

Drammen-byen ved elven. Leif Holtedahls forlag. Trykkeri: Oluf Rasmussen, Skien.  Oslo. 1981. 80 pg.

Drammens Museums Årbok.  1974-1975. Harald Lyche Co. A. S. Drammen. 1976.  88 pg.

Elvebyen Drammen.  99 pg. city guide

Kirkeboker films:

            Bragernes.       1634-1930

            Stromso          1677-1933

            Tangen            1739-1925

Sorensen, M. Drammen Information Book.  Ringerike, Drammen Districts Lag Genealogy. St. Paul, MN.

Vindtorn, Kjell Erik.  Drammen i four temperaturen.  1989.  Friberg and Holm AS, Drammen

Rundt om Drammen Tema: I Sandfart Fra Drammen

            Argang 13       NR 1    2000

Tveiten, Gunnar; Viker, E.; Hovde, A; Jul Pa Ringerike 1924, J. Steenberg & Company, Boktrykkeri AS Drammen 1924

Lunder menighet; Stromsoddbygda kapell innviet 6 October 1957  50 ar 19 August 2007

Drammen Antikvariat, Katalog 35, Juni 1999

Top

 

Eiker/Nedre Eiker

624 1900 Folketelling Ovre Eiker                 Produsert: 03-Sep-1997

Krokstad-heftets. Glimt fra Krokstadelva.  Montasje og trykk: A. S. Staerkebye Trykk. Mjondalen. 1991

Eiker-minne. Tidsskrift utgitt av Eiker historielag. Drammen.  H. Lyche.  1949-  v. ill.  22 cm. 1 (1949) - Eiker region (Norway) - Periodicals.

   Ringerike Drammen District Lag has:

            V   6                1982

            V 10                1986

            V 11                1987

            V 13                1991

            V 14                1992

            V 15                1994

            V 17                2000

Eiker-minne.  Eiker Historielag. Årbok. 2005

Modum-Eiker Laget.  Aarbog for Modum-Eiker Laget.  Modum-Eiker Laget.  4 v. ill. 22-28 cm.  Nr. 1-4; 1933, 1937, 1938, 1950.

     Ringerike Drammen Lag has Nr. 1    1933

Kirkeboker films:

            Eiker               1683-1934

            Nedre Eiker    1853-1933

            Fiskum            1751-1928

Map of Nedre Eiker Kommune

Moseng, Ole Georg.  Eikers Historie - Bind II.  Sigden og Sagbladet.

Bjarner, Ove.  Elvekulturen.  Eikers Historie - Bind III

Johnsen, Nils.  Nedre Eiker.   Carl C. Werner and Company.  Boktrykkeri.   1914

Johnsen, Nils.  Eiker.   Carl C. Werner and Company.  Boktrykkeri.   1914

Lund, Reidar.  Teglverk i Nedre Eiker. Forlaget for historie, Langs Lagen A/S. 1991. 71 pg.

Laastad, Odd; Nilsen, Kjell Per; Steen, Eldar; Bilder AV EN Bygd, Nedre Eiker Kommune 100 AR, Mjondalen Trykkindustri, Krodstadelva, 1985

Sorensen, M., Eiker Information Book.  Ringerike-Modum-Eiker Lag Genealogy.  St. Paul, MN. began in 1988.

Top

 

Hole

Moe, Ruth and Bjornstad, Randi; Hole i Bilder 1850-1950.  Trykkeri: Caspersens AS, Vikersund, October, 1981.  119 pg.

Guldal, Jon. Folkeminner fra Hole.  Villvoll Skrivestuggu.  Royse, Ringerike.  1944.  270 pg.

Ordforer, Da Hole ble Kommune, Trykk: Caspersens Trykkeri AS, 1987

Hole Bygdebok, Bind I. Bygda og Folkert, Gudmond Bokke, Utgitt Av Hole Kommune 2001

Hanson, Margit Bjorg. Skolehistorie for Hole til 1940 da Hole ble kommune. Caspersens Trykkeri. AS, Vikersund 1987.  139 pg.

Kirkeboker Films:

            Hole                1716-1932

Sorensen, M., Hole Information Book.  Ringerike, Drammen Districts Lag Genealogy, St. Paul, MN.

Hole Kommune - 2000 Map

Tveiten, Gunnar.  Hole Herred.  Ringerike: en bygdebeskrivelse.  jubilaeemsaaret. Bygdebokkomiteen. Hole, Norway. ill. ports.  23 cm. 1914 (reprint 1982)  401 pg.

Top

 

Hønefoss

601 1900 Folketelling Hønefoss        Produsert: 12-Apr-1996

Genealogist Datasentral Ringerike.  Finn Dine rotter.  Utskrift av Klokkerbok for hone Foss 1875-1904.  Hønefoss. 

Kirkebok for Hønefoss fra vugge til grav 1875-1904. 

            Book I             2 copies

            Book II            2 copies

Hønefoss byens Historie.  Utgit av Hønefoss Kommune. Norpapp Industri A/S. Hønefoss.  1915.  345 pg.

Kirkeboker Films:

            Hønefoss         1875-1925

Politihistorie for Hønefoss giennom 125 ar--1854-1979.    Ringerikes Blads trykkeri. Hønefoss. 1984.  167 pg.

Velkommen til Hønefoss, Ringerike Kommune 1996 - three copies (brochure)

Top

 

Hurum

606 1900 Folketelling Holmsbu                    Produsert: 12-Apr-1996

Eier, Sigfred L. Hurums historie. Hurum: Hurum bygdeboknemnd, 1963-1969. :2 bind.

            Bygdehistorie inntil 1807. Volum: (1) 1963.:X, 494s

            Bygdehistorie 1807-1940. Volum: (2) 1969.: VII, 571s

Kirkeboker Films:

            Hurum             1715-1928

Sorensen, M., Hurum Information Book.  Ringerike, Drammen Districts Lag Genealogy.  St. Paul, MN. 

Hurum Kommune, Kommuneplan 2000-2012

Hurum Telephone Directory 1999-2000

Brochure/Map of Modum Area, 1977

Top

 

Lier

626 1865 Folketelling Lier                Produsert: 27-Oct-1997

Lier historielag Årbok.  Det Vardenti.

            Nr. 11              2000

            Nr. 15              2005

Lier historielag.  Gammelt Nytt

            Argang 12       Nr. 2

Nakkerud og Tyristrand historielag.  Gamle Minner.

            Nr. 1                2003

            Nr. 2                2004

            Nr. 3                2005

            Nr. 4                2006

Kirkeboker films:

            Lier                 1672-1932

Nakkerud og Tyristrand historielag.  Lier Kalenderen 2006

Riddervold.  Lier Herred i Buskerud Amt.  1814-1914.  82 pg.

Sorensen, M., Lier Information Book.  Ringerike, Drammen Districts Lag Genealogy.  St. Paul, MN. 

Top

 

 

Modum

Kirkeboker Films:

            Modum           1712-1919

Lund, Thure, Toner fra Modum, Trykkeri: Caspersens AS

Filegnet, H. M. Kong Olav V. Modums Blaafarvevaert/Modum Kunstforening.  Christian Skredsvig 1854-1924.  Caspersens Trykkeri. Modum. 1978.  128 pg.

Moen, Eli.  Modum-Ei Bygd, Tre Elve: Industrilliseringen av ei ostlandsbygd 1870-1940.  Caspersens Trykkeri Vikersund. 1993.  415 pg.  (two copies)

Rift Om Brodet arbeiderne ved Modum blafarveverk 1822-1848.  Oslo Varen 1984 (2 copies)

Rogeberg, Aagot.  Modum--bygden var.  Caspersens Trykkeri.  Vikersund.  1967.  64 pg.

Sorensen, M., Modum Information Book.  Ringerike,-Modum-Eiker Lag Genealogy.  St. Paul, MN.  Began in1988.

Steinsvik, Tone Sinding.  Blaafarvevaerket i Norway.  Det Kongelige Modumske blaafarvevaerk.  1976.  ill. Maps, music, plan.  Harald Lyche & Co. AS.  23 cm.  47 pg.

Steinsvik, Tone Sinding: The Norwegian Cobalt Mines and the Cobalt Works.   Stiflelsen modums blaafarvevaerk 2000

Kjell, Rasmus Steinsvik, Stiftelsen Modums Blaafarvevaerk.  The Kittelsens 1756-1914.  De lyse arene I Sigdal. Trykkeri: Caspersens AS, Vikersund.  Drammen.  1980.

Kjell, Rasmus Steinsvik, Stiftelsen Modums Blaafarvevaerk.  Fritz Thaulow 1847-1906. Trykkeri: Caspersens AS, Vikersund. Drammen. 1979. 128 pg.

Wig, Kjell A., Eventyret of Blaa farvevaerket.  Gyldendal Norsk forlag.  1995.  195 pg.

Arsskrift for Modum Historielag.  Gamle Modum.  Caspersens Trykkeri A.S.  Vikersund.  Series.

            Holdings:        arg 1                1986                arg 11              1996

                                    arg 2                1987                arg 12              1997

                                    arg 3                1988                arg 13              1998

                                    arg 4                1989                arg 14              1999

                                    arg 5                1990                arg 15              2000

                                    arg 6                1991                arg 16              2001

                                    arg 7                1992                arg 17              2002

                                    arg 8                1993                arg 18              2003

                                    arg 9                1994                arg 19              2004

                                    arg 10              1995                arg 20              2005

Arsskrift for Modum Historielag.  Gamle Modum Temehefte. 1990  Caspersens Trykkeri A.S.  Vikersund. 

Mamen, Jon; Gamle Modum, Arsskrift for Modum Historielag 2008

Mamen, Jon; Gamle Modum, Arsskrift for Modum Historielag 2009

Top

 

Norderhov

613 1900 Folketelling Norderhov                  Produsert: 25-Mar-1998

Kirkeboker Films:

            Norderhov       1704-1921

            Adal                1832-1925

Berge, Per-Erik.  Adalsboka.  1957 - 2007

Sorensen, M., Aadalen Parish Reference Book . Ringerike, Drammen Districts Lag.  St. Paul, MN.  2005.

Hodne, Arnulf; Jorgen Moe - Folkeminnesamler - dikter - prest, Gronlands Grafiske AS Norway

Sorensen, M., Norderhov Kommune Genealogical Reference Book, Ringerike, Drammen Districts Lag.  St. Paul, MN.  2005.

                        Aadalen nes, Viker 1832, Ytre Aadalen 1882, Norderhov 1704,

                        Haug 1704, Lunder 1704, Hole 1716, Tyristrand 1716

Top

 

Ringerike Kommune

Elsrud, Eigil. Emigrasjonen til Amerika fra Ringerike.

Engelstad, Eivind. Fortidominner pa Ringerike.  Kirstens Boktrykkeri. Oslo 1930. 49 pg.

Johnson, Ole S. Utvandringshistorie fra Ringerikesbygderne. Ringerikeslaget. Folkebladet Publishing Company, Minneapolis, MN. ill. port. 23 cm.

            v. 1      “Ringerikeslagets medlemmer”. 1919. 398s (copy)

Johnson, O.S. , Hlvandringshistorie fra Ringerikesbygderne II, Solfebladet Publishing Company, Minneapolis, MN  1921  443s.

Johnson, O.S. , Hlvandringshistorie fra Ringerikesbygderne III, The Ununbjen Publishing Company, Decorah, Iowa 1925  309s.

Johnson, O.S. , Hlvandringshistorie fra Ringerikesbygderne IV, The Ununbjen Publishing Company, Decorah, Iowa 1930   312s.

Ringerike Hefte. utg. av Ringerikes ungdomslag og Ringerikes museum.  Hønefoss.  Ringerikes Blad.  Serial began 1923? v. ill. 29 cm.

            Ringerike Drammen District Lag has:

            1924                                                                1971-72

            1926                                                                1972-73

            1928                                                                Bound (1973-74, 1974, 1975, 1976, 1977,

            1953-54                                                           1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983)

            1959-60                                                           Bound (1984, 1985, 1986, 1987, 1988,

            1962-63                                                           1989, 1990, 1991-1992)

            1965-66                                                           1992-93

            1968-69                                                           1993-94

            1969-70                                                           1994-95

            1970-71                                                           1995-96          

                                                                                    2003

                                                                                    2004

Lagesen, Andreas. Ringerikske slekter; oplysninger om slekter og slektsgarder. Grondal & Son. Oslo. ill (ports.) 24 cm.

            I.          Slekter fra Hole og Tyristrand.--1927 (2 copies)

            II.         Slekter fra Haug, annex til Norderhov.--1930 (2 copies)

            III.       Slekter fra Norderhov hoedown.--1935 (2 copies)

Norli, Kare.  Ringerike.  Leif Holtedahls forlag.  Oslo.  1981.  72 pg.

Slektshistoriegruppe i Ringerike Historielag.  Tingbok for Ringerike.

            Book 1            1652-1653.  112 pg. (2 copies)

            Book 2            1658-1660.    67 pg. (3 copies)

            Book 3            1660-1662.  113 pg. (2 copies)

            Book IV          1662

            Book XXVII    1683

            Book XXXVI  11 Febr til 16 Juli 1688

            Book XXXVII 1689

            Book XL         1691

Ringerike Slektshistorielag.  Medlemsblad for Hringariki. Serial

            V l.      Nr. 1    Desember 1991                       V 12.   Nr. 1    April 2002

            V 2.     Nr. 1    Mai 1992                                            Nr. 2    Desember 2002

                        Nr. 2    Desember 1992                       V 13.   Nr. 1    April 2003     

            V 3.     Nr. 1    April 1993                                          Nr. 2    Desember 2003

                        Nr. 2    Desember 1993                       V 14.   Nr. 1    June 2004

            V 4.     Nr. 1    April 1994                                          Nr. 2    Desember 2004

                        Nr. 2    Desember 1994                       V 15.   Nr. 1    June 2005 (missing)

            V 5.     Nr. 1    Mai 1995                                            Nr. 2    Desember 2005

                        Nr. 2    Desember 1995                       V 16.   Nr. 1    June 2006

            V 6.     Nr. 1    June 1996                                            Nr. 2    Desember 2006 (missing)

                        Nr. 2    Desember 1996                       V 17.   Nr. 1    June 2007

            V 7.     Nr. 1    June 1997                                            Nr. 2    Desember 2007

                        Nr. 2    Desember 1997                       V 18.   Nr. 1    June 2008 (missing)

            V 8.     Nr. 1    April 1998                                          Nr. 2    December 2008 (missing)

                        Nr. 2    Desember 1998                       V. 19.  Nr. 1    June 2009 (missing)

            V 9.     Nr. 1    Mai 1999                                            Nr. 2    December 2009

                        Nr. 2    Desember 1999                       V. 20   Nr. 1    June 2010

            V 10.   Nr. 1    Mai 2000

                        Nr. 2    Desember 2000

            V 11.   Nr. 1    June 2001 (missing)

                        Nr. 2    Desember 2001

Sorensen, M., Ringerike Information Book.  Ringerike-Modum-Eiker Lag Genealogy.  St. Paul, MN.  Began in 1988.

Vigerust, Tor. Folk fra Ringerike.  1300-1591.

Viker, E., Krogsrud, T., Johnsrud, Hans; Ringerike 1926, J. Steenberg & Company, Boktrykkeri Drammen 1926

Viker, E., Krogsrud, T., Ringerike 1928, J. Steenberg & Company, Boktrykkeri Drammen 1928

Soknedalen lokalhistoriske forenning.  Dalen Var

            Argang 11       Nr. 38  Aug 2004

Ringerikes Museum (for Hole and Ringerike)  (brochure)

Lokal Veiviseren (Phone Book), Ringerike Kommune - 1998

Top

 

Royken

Kirkeboker Films:

            Royken            1701-1897

Sorensen, M., Royken Information Book.  Ringerike Drammen Districts Lag Genealogy. 

St. Paul, MN.  Began in 1988.

Royken Historielag.  Årbok.  Royken Grafisk.  Serial began in 1986.

            Yearbook 1940-1945

            Skrift Nr. 12   1995

            Skrift Nr. 13   1996

            Skrift Nr. 14   1997

            Skrift Nr. 15   1998

            Skrift Nr. 16   1999

Royken Historielag.  Bygdemagasinet. Serial:

            Nr. 36              December 1998

            Nr. 37              May, 2000

Royken Adressekart, Royken Kommune   1993  (Map)

Top

 

Church Histories

Gjerdi, Andreas; Haug Kirke, Gjennom 800 AR, Trykt I A S Ringerikes Blad Hønefoss 1967 80 pg. (2copies)         

Hønefoss Menighetsrad.  Hønefoss Kirke 1862-1962.  46 pg.

Shutter, H.K.; Lunder Kirke Gjennom Tidene, Jubileum 1961 - Two copies

Norderhov Kirke.  Allehelgensmesse

Gjerdi, Andreas; Ringerikes Kirker, 1973, AS Industritrykkeriet, Oslo

Narvestad, Carl T., Congregation and Cemetery Association.  A History of Vestre Sogn.  1868-1995.  Granite Falls, MN.

Skrataas, Anders; Viker Kirke Gjennom 300 AR, Trykk: Eikli as - grafisk  1702 - 2002. 40 pg.

Veme Kirke Ringerike Gjennom 100 AR  1893-1993 60  pg. (2 copies)

Top

 

Family Histories

Carlson, Donald E.   Kullerud/Knudsen Family Book.  2000.  Notebook.

Elsrud, Egil.   The Blakstvedt Farms: Aadalen, Norway.  1996.

Farnberg, Wayne R.   Lewis Farnberg

Jacobson, Gordon.  Jacobson Family History.  2001.  Notebook.

Johnson, Elsie.  Carlson Family History Translated.  1991.

Johnson, Elsie.  Jan Fredrik Carlson Family.  1975.

Johnson, Janice Uggen.  Fox Lake and Norwegian Community.  Forest Township, Rice County, MN. From 1855

Klagstad, August.  Klagstad-Halvorsen Family History.  1946.  Minneapolis, MN.

Larson, Elden.  The Treangen Journey, Norway to America  - 1867

Lovas/Carlson

Morgan, Gary.  Family History.  1984.  Nilson.

Pederson/Paulsdotter

Peterson, Marion Plath.  Brekke/Breche/Larson Family.  Modum, Norway.  August, 1983

Satrang Farm History.  Ringerike Community. 

Semmen

Spring Grove Pioneers

Stevens, A. E.  Ringerud Gard: History and Genealogy.  2003

Thompson Family.  The Ask-Thompson Family Tree.  1996.

Viker Family Reunion 1993

Winge, Carl.  Family Winge.  1987.

Top

 

 

Map File

Map and Information:

            Modum

            Vikersund

            Gerthus

            Amot

 Large Maps:

            Hedalen

            Skjeldings Hovde

            Stromsattbygda

            Sperillen

            Kroderen

            Hønefoss

            Oppkuven

            Hophsund

            Lier

            Asker

            Kongsberg

            Drammen

            Drobak

Top

 

There are a variety of great websites for researchers on the Internet.  Click here for a list of some that we recommend.

 

 

Top of PageLast Page Viewed

Copyright 2015-2017

Ringerike-Drammen Districts Bygdelag

Search the WebsiteContact Us

FreeWebSubmission.com